« حق پو »

وقت سخن نترس،بگو آنچه گفتنی است.شمشیر روز معرکه زشت است درنیام

« حق پو »

وقت سخن نترس،بگو آنچه گفتنی است.شمشیر روز معرکه زشت است درنیام

آخرین نظرات
نویسندگان

     چند روزی است که از گوشه و کنار کشور خبرهایی از اعتراضات مردمی به گوش می رسد! شبکه های اجتماعی علی الخصوص پیامرسان تلگرام نقشی اساسی در اطلاع رسانی اخبار پیش گفته دارد که خود نشانگر اهمیت این امکان برای مردم است. 

           استاد حقوق آمریکایی معتقد است دین آمریکا و کارتر به محمدرضا پهلوی عامل اصلی صدور اجازه ورود وی به آمریکاست. شاه مخلوع به قیمت نقض بسیاری اصول حقوق بشر ادعایی غرب، منافع آنان را تأمین کرد و به همین علت، غرب به وی مدیون بود.           نمیدونم چی بگم؟ از کجا شروع کنم؟ از کی بگم که به کسی برنخوره خدای ناکرده! بله همونطور که دیدیم سرکار خانم موگرینی که برای تحلیف دور دوم ریاست جمهوری جناب روحانی مجلس دعوت شده بود چه قد ذوق کرده بود! آره درست نوشتم دیگه خانم موگرینی ذوق کرده بود نه کسای دیگه! نه اینکه نمایندگان مجلس ما حواسشون بود نماینده چه ملتی ان، خیلی متین با وقار رفتار میکردن برا همین موگرینی بانو از شدت ذوق اومد که از جلو بزرگواران یاد شده رد بشه بعد نماینده های ما حالا خواستن یه سلفی از ذوق ایشون مستندا داشته باشن. همین. بابا هی نکوبین این بزرگوارانو خواستن فردا احیانا حرفی در مورد ذوقمرگی فدریکا بزنن سند داشته باشن! دقت که بکنیم کاریم نکردن که فقط با این رفتار بما نشون دادن که کیا رو فرستادیم مجلس اتفاقا کارشون حرف نداشت کاملا با صداقت تمام و با نیت خالص اینکارو کردن. ما ملت ایرانم ضمن تشکر عذرخواهی میکنیم ازشون که انقد خوب و با صداقتن. والسلام.